fbpx

Planning van AnsaldoBreda voor Fyra deugde niet

01 jun 2015 19:32

Onno Roelofs, oud-projectleider Fyra namens treinenbesteller NSFSC, was er verbaasd over dat de treinen uit de dienst gingen en vond het jammer dat de problemen kennelijk niet waren opgelost, terwijl er zo hard aan was gewerkt. Hij was toen al niet meer in functie. Bij zijn aantreden had hij al aan de bel getrokken over de ondeugdelijke planning van de treinenbouw.

Dat zei hij in zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie Fyra. In de koopovereenkomst stond dat de trein in ruim drie jaar (39 maanden) klaar moest zijn. Maar voor een nieuwe trein, die nog helemaal ontworpen moet worden, is volgens Roelofs ruim vier tot vijf jaar nodig. Hij denkt dat de planning die in het contract stond werd ingeven door de gewenste afleverdatum. 

Afschuiven
Op vertraging bij de bouw van de trein staan boetes voor de fabrikant als het zijn eigen schuld is. Volgens Roelofs was AnsaldoBreda erop uit om niet te snel vast te stellen dat er een vertraging was. Het bedrijf ging ervan uit dat zich nog oorzaken voor uitstel voor zouden voordoen die op rekening van de opdrachtgever konden worden geschreven. Dan ging het om een verandering van de spoorwegwet, die nieuwe eisen met zich mee zou brengen, en om vertraging met de invoering van het nieuwe spoorveiligheidssysteem ERTMS.

Ontevreden
De vertraging in de productie van de Fyra liep uiteindelijk op tot vijf jaar, op een aanvankelijke levertijd van vier jaar. "Dat is meer dan 100 procent overschrijding. Nee dat was niet gebruikelijk." Al bij zijn aantreden waarschuwde Roelofs voor een in zijn ogen onrealistische planning. Hij was ontevreden toen hij in die tijd in een verslag las dat het volgens planning liep, terwijl dat aantoonbaar niet het geval was. Hij heeft toen zorgen geuit bij projectleider Richard de Leeuw van NSFSC.

Kwaliteitseisen
Volgens Roelofs verliepen de onderhandelingen met de Italiaanse treinenbouwer moeizaam. Bovendien hadden de kwaliteitsmedewerkers bij AnsaldoBreda andere opvattingen dan de Nederlanders, maar volgens Roelofs was dat niet bedreigend voor het project. Het was vooral in het begin moeilijk om ze te doordringen van het werken via de kwaliteitseisen en achteraf blijkt dat dat niet gelukt is, bleek vanochtend al uit het verhoor met kwaliteitsinspecteur Tinus Jonkers. "Het zal wel met de bedrijfscultuur te maken hebben," zegt Roelofs. 

Testperiode niet lang genoeg
Volgens hem is het ook ´schier onmogelijk´ om alle punten van het ontwerp van de trein te controleren. Hij hoort voor het eerst dat Jonkers een lijst had met problemen die bij levering nog niet waren opgelost. Hij was wel verbaasd dat ze door al die problemen uiteindelijk begin 2013 uit dienst moesten. Dat AnsaldoBreda toen een herstelperiode van 17 tot 22 maanden had, vond hij niet bijzonder lang. Volgens hem is de testperiode niet lang genoeg geweest. Extra moeilijkheid was volgens hem dat de trein maar op een klein stuk spoor kon worden getest. Dat de treinen er verschillend uit zagen, hoeft volgens hem geen probleem te zijn. 

Nieuwe werkwijze
Voor NedTrain Consulting, nu Lloyds, was het een andere manier van werken met NSFSC. Het heeft een half jaar geduurd voor duidelijk was, hoe leverancier van NSFSC kon werken. "Daar zijn veel discussies over gevoerd. Het eerste half jaar was het flink aftasten en in de loop van 2005 hadden we ingesleten werkprocessen." Uiteindelijk mocht het voormalige NedTrain Consulting niet afkeuren, dat moest op hoger niveau gebeuren. Volgens Roelofs maakte dat de samenwerking ingewikkelder, want de rol ligt bij de projectorganisatie, maar de technische kennis zat bij de leverancier.

(c) ANP / Treinreiziger.nl / Allesispolitiek.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *