fbpx

Politieke reacties op Fyra rapport

Diverse politieke partijen hebben gereageerd op het zeer kritische rapport van de parlementaire enquêtecommissie Fyra. Die commissie somde de fouten van NS, ILT, diverse kabinetten en de Tweede Kamer op omtrent de HSL-Zuid. GroenLinks en SP zien vooral de marktwerking als oorzaak. De enquetecommissie zegt dat niet op die manier. Staatssecretaris Mansveld is inmiddels afgetreden vanwege het rapport. 

De politieke reacties op een rij (deels al gegeven voordat Mansveld aftrad).

GroenLinks
Liesbeth van Tongeren, GroenLinks: "Opeenvolgende bewindspersonen en NS- en KLM-bobo’s hebben maar wat aangeklungeld. Tegen beter weten in is gekozen voor een vorm van marktwerking op het spoor en moest letterlijk tegen elke prijs een hogesnelheidslijn door NS/KLM geëxploiteerd worden. Het beeld doemt op dat niemand uiteindelijk het fijne wist van de technische eisen, de noodzakelijke afspraken met de Belgische partners en de exploitatie van een HSL. Uiteindelijk resultaat van marktwerking op het spoor: een regelrechte financiële catastrofe. En de reiziger is slechter af. Mensen worden nu de auto of het vliegtuig ingejaagd omdat de trein naar Brussel nog steeds geen aantrekkelijke keuze is."

SP
Eric Smaling, SP: "Dit hele project was één groot fiasco, voor de treinreizigers, de politiek en de schatkist. Met het aanschaffen van de Fyra is 11 miljard euro in de plomp gegooid. Dit toont het failliet aan van marktwerking op het spoor. De Tweede Kamer is door verschillende opeenvolgende kabinetten op het verkeerde been gezet met selectieve, te florissante, onjuiste of misleidende informatie, blijkt uit het rapport. Het publieke belang is met het het vermarkten van het spoor volledig uit het oog verloren. Het spoor is een publieke voorziening die vraagt om publieke oplossingen. De politiek moet lessen trekken uit de conclusies van de enquêtecommissie."

PvdA
Duco Hoogland, PvdA: "Financiële belangen hebben sinds 2002 centraal gestaan in het Fyra-dossier. De reiziger had het nakijken. Bijna alles wat mis kon gaan, is misgegaan. De enquêtecommissie trekt stevige conclusies. NS heeft steken laten vallen, de treinbouwer heeft niet geleverd, de inspectie was een papieren tijger en de politiek heeft dit laten gebeuren. Bovendien is er tijdens het proces gebrekkige informatievoorziening aan de Kamer geweest. Het is nu zaak om treinen voordat ze gaan rijden beter te controleren, om de relatie tussen NS, ProRail en de Staat fundamenteel te herzien en de inspectie actiever te laten optreden."

ChristenUnie
Arie Slob, ChristenUnie: “Dit rapport laat goed zien dat bij zowel NS als de overheid het belang van de reiziger niet in alles centraal stond. Iedere oplossing voor de reiziger bleef uit omdat verantwoordelijkheden werden doorgeschoven, concludeert de onderzoekscommissie. De commissie stelt daarnaast belangrijke, fundamentele vragen over marktwerking op het spoor. Deze vragen moet de politiek beantwoorden, waarbij voor de ChristenUnie het publieke belang van goed openbaar vervoer voorop staat en niet de maximale financiële opbrengst."