fbpx

ProRail: prestaties 2011 zijn goed maar kan beter

26 apr 2012 18:35

Volgens ProRail heeft de spoorbeheerder in 2011 goede prestaties geleverd. Zo is de punctualiteit gestegen, zijn er meer treinenkilometers gemaakt en waren minder storingen. Op het gebied van veiligheid zijn niet alle normen gehaald. President-directeur Marion Gout-van Sinderen: "Het kan en moet nog beter". 

ProRail stelt als doel om in 2015 nul verwijtbare storingen en ongelukken te hebben. "Wij zullen alles eraan doen om storingen te voorkomen. Dat wil niet zeggen dat er nooit meer iets fout zal gaan" zegt Pieter Kraaijeveld; directeur dienstregeling en vervoer. Hij wijst naar het voorbeeld van Schiphol. "De afgelopen tijd waren er onacceptabel veel storingen rond Schiphol. Om die storingen terug te dringen zijn wij ieder stukje spoor meter voor meter gaan controleren. Bovenleidingen, wissels, seinen, alles." 

Punctualiteit
In 2011 is de punctualiteit fors gestegen. Slechts 10,4 procent van de reizigerstreinen was drie minuten of meer te laat. Ook goederentreinen en internationale treinen zijn vaker op tijd gaan rijden. De punctuaiteit steeg fors doordat met name de weersomstandigheden mee werkte. Maar ook de daling van het aantal storingen speelt een rol.

Minimum niveau
Naar de toekomst wil ProRail niet alleen goede gemiddelde punctualiteitscores, maar ook op probleemdagen betere scores. Kraaijeveld: "We willen dat de punctualiteit nooit lager uitvalt dan 85 procent". Of dat die doelstelling ook betrekking heeft op de 3-minutennorm maakte Kraaijeveld overigens niet duidelijk.

Storingen
Volgens ProRail zijn in 2011 zijn de eerste stappen gezet om het spoor minder kwetsbaar te maken. In 2011 was het spoor 0,11% van de tijd niet beschikbaar door storingen. Dat betekent dat het gehele Nederlandse spoorwegnet in 2011 circa 9,5 uur plat heeft gelegen door storingen. In 2009 en 2010 was dat dubbel zoveel. Op het moment dat er een storing was, was de hersteltijd korter. Toch was het spoor minder vaak beschikbaar dan de bedoeling was. Dat kwam vooral door grote onderhoudswerkzaamheden. 

Treinritten
Prorail verdeelt ook de capaciteit op het spoor. 99,8 procent van de aanvragen kon toegekend worden. In totaal waren er in 2011 3,2 miljoen treinritten gepland. Het aantal treinkilometers steeg met 2,5 procent naar bijna 150 miljoen.

Kostenverlaging
In het jaarverslag kondigt Prorail aan de kosten per treinkilometer tot 2015 met twintig procent te verlagen. De kosten voor het beheer en onderhoud van het spoor per gereden treinkilometer bedroegen vorig jaar 9,30 euro. In 2015 moet dat 7,66 euro zijn.