fbpx

Reizigersorganisaties verwerpen tariefstijging NS

Rover, Maatschappij voor Beter OV en studentenvakbond LSVb verwerpen de voorgenomen tariefstijging bij NS. In het algemeen worden de treinkaartjes in 2014 3,38% duurder, maar sommige reizigers krijgen te maken met een prijsstijging tot 38%.

Per 2015 mag ProRail een hogere gebruiksvergoeding rekenen voor gebruik van het spoor, volgens een bezuinigingsmaatregel van het kabinet. Die verhoging wil NS stapsgewijs aan treinreizigers doorberekenen. Al te beginnen in 2014, en vervolgens in 2015 en 2016. "De NS loopt daarmee voor de muziek uit, en doet alvast een greep in de portemonnee van de reiziger", concludeert Rikus Spithorst van Maatschappij voor Beter OV. Ook Rover zegt dit onaanvaardbaar te vinden. 

Politieke keuze
Spithorst wil dat NS de extra tariefverhoging uitstelt tot 2015. "Het is beter om in 2015 in één keer de extra gebruikersvergoeding door te berekenen. Met daarbij de eerlijke verhaal dat daarvoor de politiek verantwoordelijk is. Dan kunnen reizigers daar ook rekening mee houden bij hun stemkeuze. Nu wordt het op een slinkse niet doorzichte wijze doorgevoerd." Het ministerie van Infrastructuur heeft echter geen problemen met het voornemen van NS.

Fors duurder
De reizigersorganisaties maken zich ook druk dat het degressieve tariefsysteem bij regionale vervoerders dreigt te verdwijnen. "Zo wil NS dat reizigers vanaf 2014 van tevoren gaan bepalen hoe zij willen reizen op trajecten waar zowel met NS als met andere vervoerders gereisd kan worden" reageert Sanne van Galen namens Rover.  Ze wijst erop dat sommige reizigers te maken krijgen met prijsverhogingen van meer dan 20%.

OV-chipkaart
Spithorst sluit daarbij aan: "De OV-chipkaart moet dit soort dingen pijnloos kunnen oplossen. Het is een aanfluiting dat Trans Link Systems (de uitgever van de OV-chipkaart, red.) en de vervoerders nog steeds niet hebben geregeld dat het degressieve tarief voor dit soort reizen in stand blijft."

Studenten
Ook studentenvakbond LSVb is bezorgd over de prijsstijging. Als de ov-studentenkaart wordt afgeschaft, waarover gesproken wordt, zouden de NS-kaartjes nog duurder kunnen worden, vreest de LSVb. "De NS krijgt geld voor de studentenkaart en als die wordt afgeschaft, moet de NS het geld elders vandaan halen´´, zei een woordvoerster. Veel studenten zijn volgens de vakbond afhankelijk van het openbaar vervoer. "Wel of niet naar college gaan, mag geen financiële afweging worden.´´

Wettelijk kader
Overigens mag NS niet zomaar de prijzen verhogen. Alleen de inflatie en de infraheffing voor het gebruik van het spoor mag aan reizigers in de regel worden doorberekend. Deze keer mag ook eenmalig de oplossing van het zogeheten dubbel opstaptarief aan de reiziger doorberekend worden. Die prijsverhoging moet in de toekomst weer ongedaan gemaakt worden. Verliezen van de Fyra mogen niet in het treinkaartje worden doorberekend. Ook als de OV-studentenkaart wordt afgeschaft mag dat volgens de wet geen reden zijn om treinkaartjes duurder te maken.

Negatief advies
De tariefsverhoging is nog niet officieel. Op dit moment is er sprake van een advies, waarop reizigersorganisaties negatief zullen adviseren. Pas daarna kan NS een definitief besluit nemen.