fbpx
Foto: Ronald Tilleman

Snelheidsverlaging goederentreinen onvoldoende onderzocht

11 mrt 2015 14:49

In het kader van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) wordt station Utrecht Centraal omgebouwd tot een ‘doorstroomstation’: Na de ombouw dreigt er meer trillingshinder voor omwonenden. Goederentreinen spelen daarbij een belangrijke rol. Een lagere snelheid van goederentreinen kan de hinder beperken. 

Maar, zo stelt de commissie m.e.r., snelheidsverlaging van goederentreinen zijn onvoldoende onderzocht. Weliswaar kan een snelheidsverlaging of stiller materieel niet worden afgedwongen, maar door dat argument is de commissie niet overtuigd. De commissie deed het onderzoek op verzoek van staatssecretaris Mansveld.

Mansveld wil het spoorwegstation Utrecht Centraal ombouwen tot Doorstroomstation Utrecht (DSSU). Doel van deze ombouw is de capaciteit, kwaliteit en robuustheid van de railinfrastructuur rond Utrecht Centraal te vergroten. Daardoor kunnen meer treinen over het spoor door Utrecht gaan rijden.

Foto: archief / Betuweroute