fbpx

Spoorchaos door spoedreparatie wissels was onnodig

Het stilleggen van het treinverkeer rond Den Haag en Rotterdam, waardoor in februari een grote verkeerschaos ontstond, was niet nodig. "Er was op geen enkel moment sprake van een acuut gevaarlijke situatie die om direct ingrijpen vroeg", schrijft staatssecretaris van Infrastructuur Wilma Mansveld (PvdA) maandag aan de Tweede Kamer.

Mansveld baseert zich op rapporten van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) en onderzoeksbureau TNO. Daarin staat verder dat spoorbeheerder ProRail de procedures voor het buiten gebruik stellen van sporen niet goed heeft gevolgd. "Dat heeft geleid tot onduidelijkheid bij het uitvoerend personeel met een slechte beheersing van het buiten gebruik nemen van de sporen en onnodig veel hinder voor de reiziger tot gevolg."

ProRail onderschrijft de conclusies. De spoorbeheerder ´betreurt het zeer´ dat reizigers onnodig veel overlast hebben ervaren.