fbpx

Spoorvervoerders: uitgifte van GSM frequenties onzorgvuldig

13 feb 2013 13:07

De Nederlandse overheid heeft bij de veiling van frequenties voor het 4G-netwerk een bedrag van 3,8 miljard euro opgehaald, maar vanwege onzorgvuldigheid in de voorwaarden dreigt voor spoorgoederenvervoerders een flinke schadepost. Dat zeggen althans de leden van werkgeversorganisatie Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Zij hebben daarom bezwaar gemaakt tegen de uitgifte van vergunningen.

KNV: "In de vergunningen hadden duidelijke voorwaarden moeten worden opgenomen ter voorkoming van interferentie met de aangrenzende en gereserveerde frequenties voor treindiensten. Telecomaanbieders dienen maatregelen te nemen om deze schadelijke interferentie te voorkomen. Ervaring, zowel in Nederland als in andere EU-lidstaten, heeft geleerd dat dergelijke maatregelen noodzakelijk zijn." De interferentie verstoort radiotelecommunicatie tussen de treinbeveiligingssystemen aan boord van treinen, machinisten en de verkeersleiding en brengt daarom grote veiligheidsrisico’s met zich mee, aldus KNV.

KNV begrijpt dat de staat de opbrengsten uit de veiling graag incasseert. "Maar de kosten die gemoeid zijn met het nemen van maatregelen om de interferentieproblematiek te voorkomen, zullen moeten worden betaald door de veroorzakers, of uit de opbrengsten van de geveilde GSM-frequentie", eist KNV.

KNV zegt zich geruggensteund te voelen door Europese wetgeving. KNV-directeur Ad Toet: "Als een bedrijf gasboringen uitvoert en scheuren in huizen veroorzaakt, worden de kosten gedekt vanuit de gasbaten. Hetzelfde moet gelden voor kosten en baten bij GSM-frequenties en locomotieven."