fbpx
Foto: (c) DB

Treinstoringen werden in 2013 minder snel verholpen

Spoorbeheer ProRail heeft in 2013 minder treinpaden aan vervoerders geleverd dan afgesproken. Ook waren er iets meer storingen die vooral langer duurde. De gemiddelde hersteltijd kwam in 2013 uit op 112 minuten, dat was in 2012 nog 84 minuten. Daarnaast waren er in 2013 minder treinen op tijd. Waarschijnlijk speelde het winterweer daarin een belangrijke bijdrage.

ProRail registreert alle verstoringen op het Nederlandse spoor (uitgezonderd op de Betuweroute). Als tenminste 1 trein een vertraging van 3 minuten of meer oploopt, spreekt ProRail van een Treindienst Aantastende Onregelmatigheden (TAO). Het aantal TAO´s had moeten afnemen, maar nam licht toe (+1,8%) en kwam uit op 10.953. Dat zijn ruim 900 verstoringen teveel dan de doelstelling die de beheerder had.

De tijd om de storingen te herstellen kwam in 2013 uit op 11.843 uur, een forse toename (+65%) ten opzichte van 2012 (toen 7.155 uur). De gemiddelde functiehersteltijd kwam daardoor in 2013 uit op 112 minuten, dat was vorig jaar nog 84 minuten. ProRail verklaart de enorme toename door nieuwe veiligheidseisen en veranderingen in de administratie. "De toename is te verklaren door scherpere regelgeving voor baanwerkers. Dit heeft geleid tot het in overleg met vervoerders vaker uitstellen van functieherstel naar de nachtelijke uren om hinder voor reizigers zoveel mogelijk te beperken" aldus het jaarverslag.

Hoeveel treinen er vertraging oplopen door de 10.953 storingen, staat niet in het jaarverslag. Onze redactie heeft die vraag nog wel gesteld aan de spoorbeheerder. Wel is duidelijk dat de spoorbeheerder in 2,2% van de situaties het beloofde treinpad niet kon leveren. Concreet komt dit er op neer dat een trein in die gevallen niet (op tijd) kon rijden door toedoen van een verstoring. In 2012 werd 1,9% van de treinpaden niet geleverd, en voldeed daarmee toen net aan de norm.

ProRail wordt verder afgerekend op verschillende punctualiteitsnormen. Voor het hoofdrailnet daalde de punctualiteit, maar werd de norm net wel gehaald. Regionale treinen deden het in 2013 aanzienlijk slechter. Had in 2012 nog slechts 7,6% van de regionale treinen een vertraging van 3 minuten of meer, in 2013 steeg het percentage vertraagde regionale treinen naar 13,6%. Dat mocht eigenlijk niet lager zijn dan 11,8%. De stiptheid van Fyra, ICE en Thalys voldeden ook net niet aan de afspraken.