fbpx

Veiligheidsgevoel in OV geleidelijk verbeterd

30 mei 2009 11:21

Reizigers zijn tevredener over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Zij waarderen de sociale veiligheid met een 7,9 in 2008, weer net iets beter dan in 2007 (7,8).

Het aantal reizigers dat slachtoffer en/of ooggetuige is geweest van een incident is in 2008 gelijk gebleven ten opzichte van 2007. De waardering van het personeel in het stads- en streekvervoer is met een 6,3 in 2008 gelijk gebleven ten opzichte van de laatste meting in 2006. Het personeel maakte in 2008 wel meer incidenten mee.
Dit blijkt uit de Reizigersmonitor Sociale Veiligheid Openbaar Vervoer 2008 en de Personeelsmonitor Sociale veiligheid stads- en streekvervoer 2008 die in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn opgesteld door het Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV).

Veiligheidscoördinator
Begin 2009 zijn extra stappen gezet om de veiligheid in het openbaar vervoer (OV) te vergroten. Met de aanstelling van de veiligheidscoördinator OV bij de politie wordt de samenwerking tussen vervoerbedrijven, politie en Openbaar Ministerie versterkt om zo de veiligheid te verbeteren. Ook is de Taskforce veiligheid openbaar vervoer ingesteld, waarin het ministerie van Binnenlandse Zaken en alle concessieverleners, vervoerbedrijven, politie en vakbonden samenwerken om op zeer korte termijn met aanvullende voorstellen te komen voor de verbetering van de veiligheid. ‘Deze monitoren bieden niet alleen houvast voor de concessieverleners en de vervoerbedrijven, maar ook voor het werk voor de Taskforce veiligheid OV’, aldus Huizinga die de ontwikkeling van de sociale veiligheid in het Nationaal Mobiliteits Beraad (NMB) met de regionale overheden bespreekt.

 (c) Verkeersnet.nl