fbpx

ChristenUnie wil afhankelijkheid 9292 verkleinen

19 feb 2015 16:36

Reisinformatiedienst 9292 is de afgelopen maanden regelmatig onbereikbaar geweest door cyberaanvallen. Deze digitale terreur heeft grote consequenties voor andere reisinformatiediensten, omdat 9292 de enige leverancier is van reisinformatie. 

Als 9292 uitvalt, liggen vrijwel alle actuele reisinformatiediensten op internet en in mobiele apps stil. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: “Het is onacceptabel als cyberaanvallen op 9292 alle reisinformatie voor ons onbereikbaar maakt.” 9292 levert naar eigen zeggen ruim 500 miljoen reisadviezen per jaar.

Er zijn vervoerders die hun reisinformatie ook leveren aan concurrent OpenGeo, zodat bij een aanval op 9292 de reisinformatie van deze vervoerders toch beschikbaar blijft. Echter, niet alle vervoerders doen dat. Sommige data krijgt OpenGeo alleen via 9292, met als gevolg dat ook OpenGeo deels stil komt te liggen als de systemen van 9292 bezwijken. Carla Dik-Faber: “ChristenUnie wil daarom vervoerders verplichten hun reisinformatie openbaar te maken. Zo zijn we niet meer alleen afhankelijk van 9292.”

De partij heeft staatssecretaris Mansveld en minister Opstelten om opheldering gevraagd. De ChristenUnie wijst erop dat er al enkele maanden geleden een motie is aangenomen waarin is geregeld dat de reisinformatie nu openbaar moet worden. De partij wil met de kamervragen bewerkstelligen dat daar nu invulling aan wordt gegeven.

9292 wil de cyberaanvallen (zogenoemde DDOS-aanvallen) bestrijden met de hulp van het Nationaal Cyber & Security Center (NCSC). 9292 krijgt die hulp echter niet, omdat het NCSC alleen hulp verleent aan overheidsdiensten. Als het aan de ChristenUnie ligt gaat het NCSC ook hulp verlenen aan banken, ziekenhuizen en reisinformatie-loketten.