fbpx

Geen hinder door groot werkoverleg bij NS

11 jan 2017 13:09

Boze NS´ers die vandaag protesteren bij het hoofdgebouw van NS zorgen niet voor vertraging. De organisator, het Amsterdams Machinisten Kollectief (AMK), zegt dat de machinisten in hun eigen tijd naar Utrecht zijn gekomen.

Het werkoverleg werd op 29 december al aangekondigd. Toen gingen de initiatiefnemers ervanuit dat hun actie voor aanzielijke hinder zou zorgen en werd er gesproken over een werkonderbreking. Maar daar is het AMK op terug gekomen. Het personeel is nu opgeroepen om vrij te nemen. Het werkoverleg is om 13:00 uur begonnen, volgens een verslaggever van BR zijn er 180 machinisten aanwezig die allen gehoor gegeven hebben aan die oproep. Rond 13:30 uur was er dan ook nog geen enkele trein vertraagd of uitgevallen door het werkoverleg.

In oktober werd er eerder een werkoverleg in Amsterdam georganiseerd. Volgens het AMK waren er toen een paar honderd NS´ers aanwezig. De organisatoren gingen er eind vorig jaar nog vanuit dat de opkomst nu een veelvoud zou zijn van het vorige werkoverleg, maar dat is dus niet het geval.

De nieuwe dienstregeling, die in december is ingegaan, zorgt voor veel onrust onder NS-personeel. Machinisten en conducteurs vinden dat ze nu te vaak op dezelfde lijn rijden, waardoor ze te weinig variatie hebben. De boze NS´ers stellen bovendien dat dit ten koste van de veiligheid zou kunnen gaan.

De spoorvakbond VVMC wilde aanvankelijk in december staken, maar die actie werd door de rechter verboden. Inmiddels zijn er nieuwe gesprekken geweest tussen de vakbonden en de directie van NS. "Zoals bekend heeft er vorige week langdurig overleg tussen bonden en directie NSR plaatsgevonden inzake de werkpakketten. De eisen van de bonden zijn uitvoerig besproken en de directie heeft hierop gereageerd," schrijft de spoorvakbond op haar website. Deze week overleggen de vakbonden met elkaar. "Doel hiervan is om te kijken of we richting directie met één agenda kunnen komen." 

De actie van vandaag wordt niet gesteund door de vakbonden. NS heeft toegezegd dat de werkpaketten van de NS´ers rond april gewijzigd zullen worden, waardoor er meer variatie zal ontstaan. Van een akkoord tussen NS en de vakbonden is weliswaar nog geen sprake, maar de toon is al een stuk milder dan in december. Toen de staking werd verboden liet VVMC weten het verbod tot 6 januari te respecteren, maar voegde daaraan toe: "Dat wil niet zeggen dat we nu niets meer doen."