fbpx

Mansveld onderzoekt vier opties voor toekomst Fyra

28 feb 2013 12:54

Er liggen vier opties op tafel voor de toekomst van de hogesnelheidstrein Fyra, zei staatssecretaris Wilma Mansveld (Spoor) donderdag in de Tweede Kamer. Mansveld stuurt in april een plan van aanpak naar de Kamer waarin staat hoe de scenario´s worden uitgewerkt. In de zomer zijn de scenario´s volgens Mansveld volledig uitgewerkt. Dan is ook meer bekend over de uitkomsten van een technisch onderzoek naar de Fyra dat NS laat doen.

Het gaat om grofweg de volgende vier scenario´s: 

  • Scenario 1: Alle Fyra´s worden teruggestuurd.
  • Scenario 2: De huidige negen geleverde Fyra´s komen weer in dienst, maar er worden geen nieuwe Fyra´s meer afgenomen.
  • Scenario 3: NS neemt alle 16 treinen af, maar de Belgische spoorwegen annuleren de bestelling.
  • Scenario 4: Alle 19 Fyra-treinen van zowel Nederland als België worden geleverd.

Bij ieder scenario zal er onder meer gekeken worden wat er juridisch en technisch kan. Maar ook naar de kosten van de oplossing. Als de Fyra-treinstellen niet worden afgenomen, dan bekijkt Mansveld ook de mogelijkheid of een andere vervoerder uitkomst kan bieden en of de concessie stopgezet moet worden. "Ook ik ben niet met de Fyra getrouwd´´ benadrukte ze.

Niet haalbaar
VVD-Kamerlid Betty de Boer vroeg Mansveld haast te maken. De Boer wil eigenlijk alle informatie voor 1 april boven tafel hebben. Dat is volgens de staatssecretaris "absoluut geen realistische termijn´´ voor het technisch onderzoek. Mansveld gaat er vanuit dat voor 1 juli alle stukken bij de Kamer zijn. Daarop stelde De Boer dat eind juni alles rond moet zijn, zodat de Kamer nog voor het zomerreces over de kwestie kan spreken.

Motie Roemer
De SP toonde weinig vertrouwen in die datum. Farshad Bashir wees erop dat het dossier al jaren kampt met vertragingen en niet gehaalde data. Hij wees ook op een oude motie van Emile Roemer, die opriep de Benelux te behouden en dat dit niet gebeurd is. Het Kamerlid is daarom niet overtuigd van een goede afloop. Hij ziet het liefst zo snel mogelijk een treinverbinding vanuit Amsterdam naar Brussel. Mansveld voelt er echter niets voor om de dienstregeling overhoop te gooien.

Levensvatbaarheid Benelux
De ChristenUnie wil dat de intercity naar Brussel via het reguliere spoor ook in de eerste maanden blijft rijden als de Fyra weer rijdt. Dan moet duidelijk worden of er voor een reguliere intercity naast de Fyra voldoende markt is. Daarnaast wordt zo voorkomen dat de reiziger opnieuw proefpersoon wordt, aldus Kamerlid Carla Dik Faber van de partij. 

Betrouwbaarheid
Verschillende partijen wilden van de staatssecretaris weten waarom de tijdelijke intercity naar Brussel veel vaker mag uitvallen (14x vaker) of vertraagd mag zijn (3x vaker) dan de Fyra. Volgens Mansveld zijn de eisen voor een hogesnelheidstrein niet te vergelijken met die van een tijdelijke intercity. Ze wijst erop dat het materieel oud is, en nu als noodoplossing snel weer is opgelapt om weer te kunnen rijden.

Strenge eisen
Volgens Mansveld stelt ze schrerpe eisen. "De eisen zijn scherper dan dat de Benelux ooit gepresteerd heeft." Toch is dat volgens de redactie van Treinreiziger.nl geen terechte vergelijking, omdat HSA alleen wordt afgerekend op vertraging en uitval die aan het vervoersbedrijf aan te rekenen zijn. Daardoor kan de daadwerkelijke punctualiteit toch lager uitkomen dan die van de Benelux.

Rekenkamer
Verschillende partijen vroegen tijdens het debat ook om een onderzoek naar alle scenario´s door de Algemene Rekenkamer. Dat zou ook moeten gaan over het stoppen met de Fyra, met exploitant HSA en de kosten die daarmee gepaard gaan. Mansveld liet echter weten op dit moment de ´toegevoegde waarde´ van zo´n onderzoek niet te zien. Ze wil eerst het onderzoek naar de technische haalbaarheid en het plan van aanpak afwachten.