fbpx

Mansveld wil investeren in elektrificatie Maaslijn

Staatssecretaris Mansveld wil geld vrijmaken om de Limburgse Maaslijn (Roermond – Nijmegen) te elektrificeren. Ook zal de regio zelf een bijdrage moeten leveren. Hoeveel geld Mansveld wil vrij maken kon de staatssecretaris tijdens het debat over de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) dinsdag nog niet zeggen. 

De bewindsvrouw doet momenteel onderzoek naar elektrificatie van dieselspoorlijnen. De uitkomsten van dat onderzoek worden in september verwacht. Omdat het onderzoek nog loopt en ook andere regio´s elektrificatie willen, wilde Mansveld eigenlijk nog geen uitspraken doen over elektrificatie van specifieke lijnen. Mansveld: “Ik wil niet de indruk wekken dat de regio die het beste lobbyt direct een toezegging met geld krijgt.”

Vleiend betoog
Met dat antwoord namen CDA en SP echter geen genoegen. Ze wezen erop dat de Limburgse lijn binnenkort wordt aanbesteed en willen voor die tijd duidelijkheid. Sander de Rouwe (CDA): “De Maaslijn scoort bovenaan alle lijstjes met betrekking tot nut en noodzaak tot elektrificatie. Dat begrijpen de andere regio´s ook. In deze Kamer kunt u op breed draagvlak rekenen. Zeg alstublieft nu dat u de Maaslijn wil elektrificeren” sprak het Kamerlid de staatssecretaris vleiend toe. 

Toezegging
Mandsveld zegde vervolgens toe dat ze inderdaad geld beschikbaar wil maken voor de elektrificatie voor de Maaslijn. Hoeveel geld ze beschikbaar wil maken zal Mansveld uiterlijk in september, maar mogelijk al voor de zomer bekend maken.

Meer lijnen
Behalve voor de Maaslijn kunnen mogelijk ook andere spoorlijnen in aanmerking komen voor een bijdrage voor elektrificatie. Wel vindt Mansveld dat de regio´s ook zelf een aanzienlijk deel moeten bijdragen. “De voordelen van elektrificatie vloeien ook weer in de regio terug.”

450 kilometer
Nederland kent in totaal 450 kilometer niet-geëlektrificeerd regionaal spoor. D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven pleitte voor een principebesluit om alle spoorlijnen op termijn te elektrificeren. Dat zou volgens Mansveld 450 miljoen euro kosten. Andere partijen vonden dat te ver gaan.

Succesverhaal
De Maaslijn werd in het debat meerdere malen als voorbeeld gebruikt als succes van de decentralisatie. Betty de Boer wees erop dat de bijdrage voor de Maaslijn dankzij de decentralisatie is gedaald van 12 miljoen euro per jaar naar 5 miljoen euro. De PvdA wees ook op de nadelen: een duurder treinkaartje. Inmiddels dreigt de Maaslijn – momenteel geëxploiteerd door Veolia – aan zijn eigen succes ten onder te gaan. Alhoewel de treinen vaker rijden zijn ze zo vol dat ze geregeld niet alle reizigers mee kunnen nemen.

Brandbrief
Na aanloop van het debat van dinsdag had Theo Bovens – Commissaris van de Koning – een brandbrief naar Mansveld gestuurd. Daarin riep hij de staatssecretaris op om vandaag een besluit te nemen over de elektrificatie van de inmiddels veel gebruikte Maaslijn. Hij wees erop dat elektrificatie zorgt voor minder hinder en vervuiling en dat de exploitatie van de lijn goedkoper wordt. Binnen een periode van 25 jaar zou elektrificatie zich terugverdienen