fbpx

Misstanden aanbestedingen ProRail geen bedrijfscultuur

27 aug 2015 12:42

Spoorbeheerder ProRail heeft in vier regio´s spooronderhoudscontracten ten onrechte onderhands verlengd. Daarmee overtrad ProRail de aanbestedingsregels. Inmiddels zijn de betrokken contracten met instemming van de spooronderhoudsbedrijven ontbonden.

Volgens staatssecretaris Mansveld is er sprake van een ´´een op zichzelf staande gebeurtenis en een eenmalig incident." Een onderzoek naar de cultuur en het naleven van wet- en regelgeving, zoals bij de NS gebeurt naar aanleiding van sjoemelen bij een aanbesteding in Limburg, is volgens haar niet nodig.

President-directeur Pier Eringa is na het incident nu verantwoordelijk voor het dossier. Enkele andere directieleden mogen zich nu niet meer met het dossier bemoeien. Mansveld acht de maatregelen die ProRail gaat nemen voldoende. Zo krijgt het management van ProRail de komende maanden workshops in het ontwikkelen van een beter beeld van compliance, houding en gedrag. "Het doel is te voorkomen dat dilemma’s nog een keer leiden tot schending van vigerende wet- en regelgeving," aldus de beheerder. Verder wordt de juridische afdeling versterkt. 

ProRail had Mansveld beter moeten informeren over de kwestie, maar ook ambtenaren van het ministerie hadden de overtreding kunnen opmerken, erkent Mansveld. ´´Achteraf gezien was het wenselijk geweest als het ministerie de langere looptijd uit de documenten van Prorail had afgeleid."

Reizigersorganisatie Voor Beter OV reageert tevreden. "Het siert ProRail dat het de hand in eigen boezem steekt. Het siert de betrokken aannemers dat zij akkoord zijn gegaan met een openbare aanbesteding van de onderhoudscontracten die zij eerder onderhands in de wacht hadden gesleept," aldus de vereniging in een persbericht.

Foto: hoofdkantoor ProRail