fbpx

Nieuwe experimenten met probeerkaart OV

11 mei 2009 11:54

Onder regie van VenW zal dit jaar een nieuwe serie met experimenten met ov-probeerkaarten worden uitgevoerd. Een proef die vorig jaar werd gehouden in de regio Waterland blijkt perspectief te bieden.

In de periode augustus 2007 en maart 2008 heeft in de regio Waterland (nabij Amsterdam) in het jader van FileProof een experiment plaatsgevonden met het concept ‘Probeerkaart OV’. Doel van het experiment was het voorkomen dat nieuwe bewoners gaan bijdragen aan de congestie in het gebied. Een verhuizing of een nieuw werkadres is het moment om gewoontegedrag te doorbreken, aangezien de werknemer zelf op zoek is naar de handigste woon-werk verplaatsing, aldus was de gedachte.

Daarom is ervoor gekozen om de nieuwe bewoners op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken met het OV, in de vorm van een gratis OV-abonnement voor een periode van drie maanden.

Waterland
Het experiment richtte zich op de verbindingen vanuit de woonkernen in Waterland naar de werkkernen en winkelgebieden ten zuiden van het Noordzeekanaal en het IJ. De verbinden de wegen (A7, A8, A10, N235 en N247) zijn gedurende de spitsperioden congestiegevoelig. Aangezien de busdiensten grotendeels over vrije busbanen rijden is het openbaar vervoer hier een aantrekkelijk alternatief.
Het experiment is uitgevoerd door de Stadsregio Amsterdam, in samenwerking met de vervoerders Arriva en GVB en de stichting OV-fiets, en in overleg met de gemeenten in Waterland.

15 procent nieuwe OV-reizigers
In totaal is de kaart door 2.760 mensen aangevraagd (34,5 procent van de doelgroep). Van de kaarthouders was 15 procent een nieuwe OV-reiziger. De anderen hadden reeds kennis gemaakt met het openbaar vervoer. De voornaamste motieven om de kaart aan te vragen, waren de prijs en de reistijd.
Een substantieel deel van de nieuwe OV gebruikers blijft het OV gebruiken. Van de totale doelgroep maakt 4 procent vaker van de bus gebruik voor woon-werkverkeer, 7 procent van de doelgroep maakt nu vaker gebruik van het OV om te gaan winkelen en 3 procent voor overige motieven.

(c) www.verkeersnet.nl