fbpx

OR ProRail boos en teleurgesteld over kabinetsstandpunt Fyra

30 apr 2016 18:20

De Ondernemingsraad (OR) van ProRail is boos en teleurgesteld over de kabinetsbrief over het Fyra-debacle. ProRail heeft niets te maken met het Fyra-drama, de treinen waren van NS-dochter HSA en ook de spoorlijn is niet aangelegd door ProRail. Toch wordt het rapport als aanleiding gebruikt om de positie van ProRail ingrijpend te wijzigen.

De OR van ProRail vindt het onbegrijpelijk dat de organisatie moet worden omgevormd naar een publieke organisatievorm. "Een kostbare maatregel nemen, dat ProRail wordt omgevormd tot een publieke organisatie, gaat er niet voor zorgen dat het treinverkeer beter gaat lopen. Wel zal een dergelijke ordeningsdiscussie ervoor zorgen dat de ProRail-organisatie de komende jaren vooral met zichzelf bezig moet zijn," stelt de OR. Daardoor kan men niet focussen op de reiziger, aldus de ondernemingsraad.

De OR van ProRail wijst erop dat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) al aan alle touwtjes trekt. "ProRail is weliswaar een BV, maar dat is een 100% staatsdeelneming met als enige aandeelhouder het ministerie van I&M. Het ministerie is naast aandeelhouder ook onze concessieverlener."

Ook wordt erop gewezen dat alle prestatieafspraken met het Ministerie in 2015 zijn nagekomen. "We hebben de opgaande weg gevonden, dat laten onze prestaties duidelijk zien. Als we nu gaan rommelen aan de ordening leidt dat af van de weg die we hebben ingezet, namelijk de weg van verbetering en samenwerking," schrijft de OR in een verklaring. 

ProRail is niet zo zeer onder vuur komen te liggen door de Fyra, maar wel door de financiën. Die zouden een rommeltje zijn. Enkele miljoenen konden niet verantwoord worden, en op de lange termijn is er een tekort op de begroting, terwijl op de korte termijn het geld juist niet benut wordt.

De OR van ProRail stelde eerder al dat de budgetproblemen in een ander perspectief geplaatst moesten worden. Zo is er eind vorig jaar een rapport verschenen waarin wordt geconcludeerd dat budgetspanning vaker voorkomt op de rijksbegroting. Van budgettekorten is volgens de Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) geen sprake. Die nuance heeft nauwelijks het nieuws gehaald. Het negatieve beeld dat in media wordt geschetst, stoorde de OR.