fbpx
Foto: Stefan Verkerk

ProRail verhelpt personeelstekort: “Zijn blij met hoe het nu gaat”

De grote wervingscampagnes en interne opleidingen werpen hun vruchten af voor ProRail: het personeelstekort waar de spoorbeheerder de afgelopen jaren mee kampte, is inmiddels flink geslonken. Goed nieuws voor ProRail én de reiziger, want het kwam in 2021 en ’22 regelmatig voor dat treinen uitvielen door personeelstekorten op de verkeersleidingsposten.

Had ProRail in 2022 nog 70 openstaande vacatures, inmiddels is dat nog maar de helft. Daar is het bedrijf maar wat blij mee: “We hebben heel lang gebruik moeten maken van de flexibiliteit van onze mensen”, zegt woordvoerder Andy Wiemer in het AD. “Waardering voor al die mensen die de treindienst in de lucht houden. Mensen kunnen inmiddels weer vaker pauze nemen, op vakantie en naar een trouwerij. En de sfeer onderling verbetert.”

Verziekte werksfeer

Die sfeer, dat was nog weleens een probleem. Het AD berichtte in 2021 over een ‘verziekte werksfeer’ op diverse verkeersleidingsposten. Betrokkenen binnen en buiten ProRail vertelden toen over een hoge werkdruk, structurele ziekte en gebrek aan pauzes. Grote tekorten zorgden destijds voor problemen op het spoor: het regende nieuwsberichten over uitgevallen treinen.

Grotendeels opgelost

Een grootschalige wervingscampagne en extra interne opleidingen hebben er volgens ProRail voor gezorgd dat het personeelstekort grotendeels is opgelost, ondanks de krappe arbeidsmarkt in de spoorsector: “Daar is het echt oorlog momenteel. Wij vissen ook in de vijver van bijvoorbeeld de NS en andere vervoerders”, zegt Wiemer.

In 2021 wierf ProRail 60 nieuwe medewerkers, in 2022 70 en naar verwachting stijgt dat aantal dit jaar naar 80 of 90. Deze treindienstleiders kunnen ingezet worden op alle posten in het land. De zoektocht naar extra medewerkers in specialistische functies is volgens ProRail ook nog altijd gaande. Volgens de ProRail-woordvoerder kan het tekort volgend jaar helemaal verholpen zijn: “Hoe fijn zou dat zijn? Vet op de botten, als je ziet hoe dit voor ons echt een ding geweest is.”

Nieuwe realiteit

ProRail waakt nog wel voor nieuwe tekorten, omdat er de komende jaren weer uitstroom door leeftijd verwacht wordt. “Vroeger was je treinverkeersleider voor het leven, dat is niet meer zo. Jongeren willen perspectief en iets anders na verloop van tijd, dat is de nieuwe realiteit. Maar mogelijk kunnen we wel het aantal opleidingsplekken op termijn gaan afschalen.”

Vakbond CNV houdt volgens het AD deze maand een nulmeting die moet aantonen hoe het precies met het personeelstekort bij ProRail gesteld is.

0 0 stemmen
Artikel waardering
14 Reacties
Oudste
Nieuwste Meest gestemd
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties
treingraag
11 maanden geleden

Airtag artikel zojuist gelezen. Ideaal ivm fiets terug vinden na diefstal in NS stalling bijv.

Frans E.R. Eekhout
11 maanden geleden

Tijdens Raildagen op 16 en 17 september kun je een bezoek brengen aan die grote verkeersleidingspost in Utrecht, je hoeft je er alleen maar in te schrijven om een blik achter de schermen te kunnen kijken.

ov-reiziger
11 maanden geleden

Enerzijds fijn, maar toch bizar dat ProRail blij zijn. De personeelstekorten op de verkeersleidingsposten zijn dan misschien wel opgelost, echter het bedrijf blijft negatief in het nieuws. O.a. als het gaat om: het extreme ongeval samen met BAM; veel hinder op het spoor door defecten, saneren inhaalsporen en onlangs nog het incident in Apeldoorn m.b.t. de kankerverwekkende kwarts.

Volgens mij zijn er structureel dingen mis bij ProRail en is er geen reden om “blij” te zijn.

Allan Kleiweg
11 maanden geleden
Antwoord aan  ov-reiziger

ProRail is geen commercieel bedrijf met een winstoogmerk, maar een staatsbedrijf. Het voert opdrachten uit die door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn ontwikkeld, door de Staten Generaal zijn geaccordeerd en in de Rijksbegroting zijn gebudgetteerd. Net als Rijkswaterstaat, voert ProRail nooit werkzaamheden uit waar het ze goeddunkt, maar worden ´klussen´, na het besluitvormingstraject. na te zijn aanbesteed, verricht door aannemers, onder het toezicht van ProRail. Bij de ontwikkeling van de projecten worden de spoorwegbedrijven uitvoerig geconsulteerd en worden uiteraard ook de provinciale en gemeentelijke overheden nauw betrokken.

Mopperen over keuzes van ProRail is ongepast. ProRail maakt nauwelijks keuzes. De ontwikkelingsprotocollen en aanbestedingsregels liggen vast. Mocht het werk van ProRail u niet bevallen, richt u dan op de volksvertegenwoordigers die bepalen welke projecten zij dienen uit te voeren. Mocht ProRail naar uw mening afwijken van de openbare besluitvorming, richt u dan tot de minister van I en W.

ov-reiziger
11 maanden geleden
Antwoord aan  Allan Kleiweg

Beste ov-reiziger, Fijn dat u tract om ProRail te verdedigen. Mogelijk bent u een pr-medewerker bij dat bedrijf, want u ontwijkt elk punt inhoudelijk.

Echter, inderdaad het ministerie of de ILT zouden mogen beschouwen of ProRail zijn License to Operate mag behouden, of dat er moet worden ingegrepen.

ov-reiziger
11 maanden geleden
Antwoord aan  Allan Kleiweg

Beste Allan Kleiweg, Fijn dat u tracht om ProRail te verdedigen. Mogelijk bent u een pr-medewerker bij dat bedrijf, want u ontwijkt elk punt inhoudelijk.

Echter, inderdaad het ministerie of de ILT zouden mogen beschouwen of ProRail zijn License to Operate mag behouden, of dat er nu echt eens moet worden ingegrepen.

Allan Kleiweg
11 maanden geleden
Antwoord aan  ov-reiziger

Beste OV-reiziger, nee, ik ben geen PR-medewerker van ProRail. Wel was ik voor mijn pensionering als rijksambtenaar, in een overigens onbeduidende rol, werkzaam bij o.a. een ministerie dat toen V&W en later I&M werd genoemd. Mijn naar feitelijke structuren verwijzende reactie roept kennelijk vragen op. U wenst een meer inhoudelijke reactie. Wel, de klant is koning. Dus die inhoudelijke reactie wordt u hierbij aangeboden.

Ten aanzien van het ongeval bij Voorschoten, wat u als “extreme ongeval samen met BAM” omschrijft, het volgende: Welke regels we ook met elkaar bedenken en vaststellen, er zullen ~helaas~ hoe dan ook, af en toe incidenten plaatsvinden. Waaronder ongevallen, en soms ook met slachtoffers. De werkzaamheden bij Voorschoten werden door ProRail voorbereid, vervolgens aanbesteed en gegund aan BAM, die de uitvoering op zich nam. Dus de Weg & Werken-medewerkers waren geen ProRail-ambtenaren. Er zijn meerdere onderzoeken ingesteld en voor zover mij bekend, zijn er nog geen eindrapportages gepubliceerd.

Het is evident dat de veiligheidsprotocollen een ramp niet hebben voorkomen. Het kan zijn dat die protocollen hiaten kenden, maar het is ook mogelijk, en zelfs aannemelijk, dat BAM zich niet voldoende aan de protocollen heeft gehouden. Ook onbedoeld menselijk falen kan een rol hebben gespeeld. ProRail houdt toezicht op dergelijke werkzaamheden, maar dat betekent niet dat er een ProRail-ingenieur dag en nacht op de locatie aanwezig is. Ik verneem liever eerst het eindoordeel van de onderzoekers, voordat ik zelf een conclusie trek.

Een tweede punt is de (tijdelijke) opslag van kwarts houdende ballaststenen te Apeldoorn. Dat is niet correct uitgevoerd, het voorgeschreven besproeien met water, heeft kennelijk niet voldoende plaatsgevonden. Mijn indruk is dat de opslag heeft plaatsgevonden op een terrein van BAM. Niettemin, als dit een uitvloeisel is van werkzaamheden die door ProRail zijn gegund aan BAM, is en blijft ProRail de eindverantwoordelijke partij. ProRail heeft haar verantwoordelijkheid erkend en verontschuldigingen aangeboden. De ballaststenen zijn inmiddels verwijderd van het terrein en afgevoerd.

De vraag is weg in hoeverre ProRail in redelijkheid kan worden verweten niet in detail te volgen of en hoe aannemers zich aan contractuele condities houden. Er zal weleens ergens sloopwerkzaamheden plaatsvinden, waarbij de aannemer zich heeft verplicht om het puinafval volgens bepaalde kwaliteitsnormen af te voeren. Helaas kan niet worden uitgesloten dat een aannemer (of transportbedrijf) zich niet geheel aan de afspraken houdt. Wordt een wanprestatie vastgesteld, dan heeft dit uiteraard wel juridische gevolgen. Nieuwe contracten met BAM zullen ongetwijfeld extra condities bevatten.

Misschien heb ik niet voldoende aangegeven dat ProRail eigenlijk geen bedrijf is, maar meer een rijksdienst. Een dienst die o.a. infrastructurele werken ontwikkeld en aanbesteed, maar de uitvoering belegd bij aannemers. Bij samenwerking is er een zeker vertrouwen nodig in elkaars integriteit en competenties. Men kan ProRail zien als een soort dierentemmer, die met overtuiging de piste betreedt, maar waarbij de commerciële roofdieren nooit helemaal te vertrouwen zijn.

Arjan Krabbenbos
11 maanden geleden

Personeelsgebrek dient zich in alle beroepsvormen voor. Dat NS een hoop nieuwe aanwas kan verwachten is fijn voor het bedrijf en de treinreiziger. Bij de RET Rotterdam is dit nog helaas niet opgelost, buslijn 126 bijvoorbeeld, verdwijnt vanaf maandag 21 augustus 2023 voor onbepaalde tijd. De metro rijdt weliswaar dan vanaf die datum weer met hogere frequentie, tussen Maassluis West , Vlaardingen Oost en Schiedam, maar bereikt niet alle gebieden waar deze bus nu nog even rijdt! Ook de spitsdiensten A Vlaardingen West Schiedam C. Binnenhof en D Pijnacker Zuid- Rotterdam C< Slinge en De Akkers van het Rotterdams metronetwerk ligt thans nog steeds voor onbepaalde tijd om hetzelfde probleem stil. De Raildagen zijn een mooi initiatief voor aanwerving voor nieuw personeel railsector, bij bus en andere bedrijven zullen zulke manifestaties ook nuttig zijn voor toekomstig personeel. Iedereen wordt ouder, kan ziek worden of hoopt met pensioen te kunnen. Dan wordt de spoeling dunner onder het personeelsbestand, met hogere werkdruk tot gevolg. Laten we hopen dat dit euvel straks rap voorbij is en dat we weer zonder lange wachttijden, omreisroutes en langere tijdsduur van het reizen weer fijn met bus, tram, trein en veerboot kunnen.

Baardstaart
11 maanden geleden

Mijn cynische brein zegt. Minder treinen, dus ook minder personeel nodig bij Prorail. Dus zo los je eenmaal personele problemen op.

Wiebe Goossen
11 maanden geleden

Het IS dat ik inmiddels 72 ben – anders had ik mij gaarne aangemeld voor één of andere functie bij om het even NS of ProRail. Ik kom uit de automatiseringsbranche en had graag een carriere-switch gedaan als men mij toendertijd had zien zitten – dan had ik wellicht géén ‘burn-out met depressive verschijnselen’ (diagnose dokter) opgelopen…

Anoniem
11 maanden geleden

Tijd voor OV-VRIJ-ticket voor bus en trein voor de armen, een kleine 1 miljoen in Nederland, voor 0 Euro in de daluren.
Voor de rest het NL-Ticket a 29 E voor de daluren en 49 E incl. Spitsuren.
De financiering 0,50 E per liter CO2 brandstof en.
Het IB tarief voor de 2e en 3e Belasingschijf resp. met 0,15 % en 0,35 % verhogen,zij zijn tenslotte in het verleden en nu de grootste CO2-uitstoters in het verkeer en moeten tot volledig CO2 uitstootvrij verkeer maar eens bijdragen. Zij zijn tenslotte klimaatkatastrofe-veroorzakers, klimaatkillers. En dergelijke individuen moeten gestopt worden.
Van de week ‘how to blow a pipeline’ in de bioscoop gezien, een aanrader.

Jaap
11 maanden geleden
Antwoord aan  Anoniem

Ja ga ze vooral nog meer voordeeltjes geven, dan krijg je ze helemaal nooit meer aan het werk. Ik heb het dan uiteraard over werklozen. Deze groep profiteert al van erg veel voordeeltjes waardoor je het als werkloze nog beter hebt dan iemand die wel werkt tegen het minimum loon!

In onze gemeente hebben we ook 12 jaar lang de SP in het collega van B&W gehad met als gevolg dat er aanmerkelijk meer werklozen bij zijn gekomen (vergeleken met omringende gemeenten). Je kunt hier nog beter werkloos zijn met al die sociale voordeeltjes die ze in het leven hebben geroepen. Gelukkig hebben we nu een ander college gekregen dat niet van het gratis geld uitdelen is.

Dus NEE geen gratis reizen voor die groep, laat ze solliciteren i.p.v. door het land reizen voor nop.

K. van Sambeek
11 maanden geleden

‘t Komt helemaal goed met ProRail als er een eind komt aan de dagelijkse riedel van storingen. Aan seinen, wissels, bovenleiding, stroom, overwegen. Met de geplande werkzaamheden, al of niet uitlopend, is er sprake van een inmiddels zeer onbetrouwbare treinenloop…..

Henk Lubbers
10 maanden geleden
Antwoord aan  K. van Sambeek

De afgelopen dagen waren in ieder geval weer Top bij Prorail, Maandag uitgelopen werkzaamheden bij Weert, Dinsdag het debacle van Zevenbergen en Oudenbosch en vandaag sloopt een aannememere een kabel in Rotterdam waardoor het treinverkeer uren stil ligt.

Nee we moeten echt heel blij zijn zoals het nu gaat……