fbpx

Zwolle wil goederenspoorlijn Voorst opheffen

04 sep 2009 14:03

Het College van Burgers en Wethouders heeft na afweging van de diverse ontwikkelingen op bedrijventerrein Voorst, besloten ProRail te verzoeken tot opheffing van de goederenspoorlijn op het bedrijventerrein. De belangrijkste redenen om de spoorlijn op te heffen zijn de toekomstige vertramming van de Kamperlijn, het verbeteren van de bereikbaarheid, de uitbreidingsmogelijkheden voor enkele percelen en het opheffen van planologische beperkingen.

De spoorlijn zelf is eigendom van ProRail. De ondergrond is eigendom van de gemeente Zwolle. In de afweging tot het besluit heeft het college diverse ontwikkelingen in en rond het bedrijventerrein Voorst meegewogen. Het gaat hierbij om:
1. Ontwikkelingsplan bedrijventerrein Voorst (uitvoeringsplan Masterplan).
2. Vertramming Kamperlijn.
3. Mogelijkheden C&I-Holland BV.
4. Visie en infra-aspecten Voorsterpoort-Oost.

Het opheffen van de goederenspoorlijn is in lijn met het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Na het vertrek van de ROVA is de spoorlijn nauwelijks meer gebruikt. In de discussie over verduurzaming van bedrijventerrein Voorst is steeds het uitgangspunt geweest het opwaarderen van de openbare ruimte en een intensiever grondgebruik. Dit is terug te zien in het Masterplan Duurzame Versterking Voorst (2005).
Met het verwijderen van de spoorlijn kan herinrichting van de Russenweg/Rieteweg tot een veilige gebiedsontsluitingsweg worden opgepakt, waarbij ook het conflictpunt met het kruispunt Rieteweg/Blaloweg wordt opgelost.

Einde aan onzekerheid
De daadwerkelijk opheffing van de spoorlijn maakt ook een einde aan de onzekerheid bij samenwerkingspartners Voorst. Bovendien is de combinatie van de (snel)tram en goederentreinen complex voor de dienstregeling van de sneltram en geeft extra kosten. Daarnaast zou de goederenspoorlijn een beperking zijn voor de ontwikkeling van de infrastructuur op Voorsterpoort Oost én Voorst.

Met het besluit om de procedure in gang te zetten komt duidelijkheid over de toekomstige ontwikkelingen op Voorst en omgeving en de vertramming van de Kamperlijn. Na het opheffen van de spoorlijn verdwijnt de mogelijkheid voor overslag huidige functie voor overslag weg – water.

Drie fasen
De goederenspoorlijn Voorst kan in drie stukken worden opgedeeld. Over fase 1 (ROVA) en fase 2 (Scania) bestond geen discussie. Het weghalen van het spoor in fase 1 en 2 is inmiddels gebeurd. Over fase 3 zijn de meningen verdeeld. C&I Holland BV heeft als eigenaar van de Katwolderhaven en mogelijke gebruiker van de stamlijn op Voorst bezwaar tegen het opheffen van dit derde deel van de spoorlijn. Feit is dat C&I de spoorlijn nauwelijks gebruikt. In de belangenafweging met andere ondernemers is uiteindelijk besloten tot een positief advies over opheffing.
 

Persbericht gemeente Zwolle