fbpx

Inspectie: ProRail en NS nalatig bij doorglijdende treinen Leiden

19 dec 2013 13:38

Gladde en vervuilde sporen en glijgevoelige treinen zijn de oorzaak geweest voor zes treinbotsingen in de periode oktober 2008 – april 2012 op het station Leiden Centraal. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) stelt vast dat ProRail en NS Reizigers in deze periode te weinig hebben gedaan om dergelijke botsingen te voorkomen.

In deze periode waren in totaal zes treinaanrijdingen, waarvan drie met een stootjuk en drie met een stilstaande trein. Alle botsingen op één na vonden plaats op hetzelfde spoor bij station Leiden Centraal, namelijk het perron richting Leiden Lammenschans. In alle gevallen bleven de gevolgen beperkt tot incidenteel enkele lichtgewonden en lichte tot geen materiële schade. Na de zesde treinbotsing en onderzoek van de inspectie namen NS en ProRail passende maatregelen.

De ILT concludeert in haar onderzoek dat spoorbeheerder ProRail te weinig heeft gedaan om de gladheid op de betreffende sporen in Leiden zoveel als mogelijk tegen te gaan. NS Reizigers heeft op haar beurt onvoldoende lering getrokken uit eerdere glij-incidenten met hetzelfde type treinmaterieel (SGM). Ook hebben beide organisaties te weinig regie gevoerd op het beheersen van de problematiek en het nakomen van afspraken om het doorglijden tegen te gaan. Dat geldt zowel voor afspraken binnen de organisaties als tussen NS Reizigers en ProRail.

De ILT verwacht met name van NS Reizigers maatregelen, boven op die reeds zijn genomen, om toekomstige vergelijkbare overtredingen te voorkomen, specifiek waar het glijgedrag van het betrokken materieel betreft. ProRail heeft inmiddels voldoende actie ondernomen, zo heeft de inspectie vastgesteld.

Een NS-woordvoerder zegt dat de ILT moet laten weten welke extra maatregelen er nodig zijn en geeft in een schriftelijke verklaring aan dat er al maatregelen zijn genomen. ProRail heeft op het bewuste traject een "permanente smeerinstallatie´´ neergezet om het spoor stroever te maken. Daarnaast wordt wanneer de spits-Sprinter niet rijdt de Intercity Leiden-Utrecht alternerend op spoor 1 en 2 afgehandeld, zodat ze beide continu gebruikt worden en er minder kans op vervuiling van de sporen is.