fbpx

Noord-Zuidlijn levert veel minder reizigersgroei

14 apr 2015 10:43

De nieuwe Amsterdamse Noord/Zuidlijn zal veel minder nieuwe reizigers trekken dan jarenlang is gedacht. Bovendien is de regio Amsterdam teveel gefocust op de metro, waardoor reizigers vaker zullen moeten overstappen en de beloofde reistijdwinst discutabel is. Dat stelt ov-deskundige Guido Bruggeman tegenover OV-Magazine.

Het GVB heeft eind 2013 aan de Stadsregio Amsterdam beloofd dat het aantal reizigers per dag mede door de komst van de Noord/Zuidlijn zal groeien van 750.000 reizigers naar 1 miljoen reizigers per dag. Mede met die belofte wist de Amsterdamse vervoerder de nieuwe concessie onderhands binnen te halen. Het is echter zeer de vraag of die belofte waargemaakt kan worden.

Bruggeman wijst erop dat het GVB jarenlang heeft volgehouden dat de nieuwe Amsterdamse metrolijn 200.000 reizigers per dag zou trekken. Pas eind vorig jaar is die prognose fors bijgesteld naar 137.000 reizigers. Ook in het verleden sloeg Amsterdam de plank behoorlijk mis met prognoses. Zo werd eerder gedacht dat de GVB al in 2008 1,1 miljoen reizigers zou vervoeren. In plaats van een reizigersgroei, is het aantal reizigers juist gedaald.

De onafhankelijke ov-expert, die zelf jarenlang voor de Amsterdamse vervoerder werkte, denkt dat de nieuwe metrolijn niet 250.000 nieuwe ov-reizigers zal opleveren. "De groei zal hoofdzakelijk komen van overstappers van streekbus, bus en tram. Dit zijn geen nieuwe reizigers, maar extra ritten als gevolg van extra overstappen. Voor het GVB is de groei van inkomsten belangrijker dan de toename van het het aantal passagiers", concludeert hij.

Bruggeman betwijfelt verder of de reistijdwinst die de reiziger krijgt voorgeschoteld ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd. Vooral in de daluren vreest hij dat reizigers door lage frequenties te maken krijgen met lange overstaptijden en daardoor een langere reistijd.