fbpx

OV-Standpunten in de programma’s van de overige partijen

PvdA, VVD, CDA, D66, ChristenUnie, SP en GroenLinks zijn de afgelopen dagen uitgebreid aan het woord geweest met hun visie op openbaar vervoer. De overige partijen die nu al – in één of andere vorm – in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn behandelen we in dit artikel. Begin volgende week blikken we met een samenvatting terug op deze verkiezingsreeks.

PVV 
De grootste partij die niet aan het woord is gekomen (maar wel benaderd is), is de PVV. In het verkiezingsprogramma (één A4-tje) is geen aandacht voor openbaar vervoer. Het is één van de vele onderwerpen die onder het woordje ‘enz.’ vallen.

Nieuwe Wegen
Anders dan bij de PVV heeft de partij Nieuwe Wegen, van ex-PvdA’er Jacques Monasch, wel uitgebreid aandacht voor mobiliteit. Nieuwe Wegen besteed twee pagina’s aan openbaar vervoer. Overvolle treinen moeten opgelost worden. Om dat te bereiken mag in de meest drukke treinen tijdens de spits iedereen in de 1e klas plaats nemen. “Het is slecht gesteld met het openbaar vervoer op het platteland. Veel buslijnen en treinstations zijn de laatste jaren wegbezuinigd,” aldus Nieuwe Wegen. Het huidige systeem van aanbesteden in het openbaar vervoer werkt volgens de partij niet. “Het benadeelt kleine bedrijven, leidt tot onnodige vertragingen en tot verdringing en oneerlijke concurrentie.”

SGP
De SGP pleit voor terughoudendheid bij grote projecten – dit vanwege de tegenvallende opbrengst van Betuwelijn en Fyra – maar wil daarentegen juist “voldoende investeren” in het regionale openbaar vervoer. “Een plaats als Staphorst ligt langs het spoor en verdient een station. De enkele spoorlijn tussen Amersfoort en Ede moet aangepast worden, zodat treinen elk kwartier kunnen rijden.” – precies de plaatsen waar de SGP veel stemmen trekt. Het treinverkeer over het hoofdrailnet moet in handen van de NS blijven, vindt de SGP. Regionale spoorlijnen staan open voor andere spoorbedrijven. Het Rijk dient meer zeggenschap te krijgen over NS en ProRail, maar niet door overhaaste stappen die de bedrijfsvoering (opnieuw) lamleggen.

Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren wil treinstations beter toegankelijk maken voor ouderen, mensen met een beperking en fietsers, met voldoende en veilige fietsenstallingen. Het OV-fietssysteem wordt ingevoerd op alle treinstations en alle belangrijke OV-knooppunten. Reizen met de trein moet comfortabel zijn en aansluiten aan de behoeften van de (zakelijke) reiziger. Het aantal treinen wordt uitgebreid. Op alle knooppuntstations komen vergader- en werkfaciliteiten. In elk treinstel zijn wc’s, stopcontacten en internet. Een aardig punt: “Verkeerslichten worden zo afgesteld dat fietsers en het openbaar vervoer eerder groen licht krijgen en voorrang bij regen.”

50Plus
50Plus wil dat AOW-gerechtigden buiten de spits tegen voordeliger tarief gebruik kunnen maken van openbaar vervoer. De overheid zorgt voor ‘deur-tot-deur’ maatwerk en kostenreductie voor de reiziger, bij elk perron en elke halte komen zitplaatsen voor ouderen en gehandicapten. Openbaar vervoer, met in elke trein voldoende toiletten, moet toegankelijk zijn voor mindermobiele reizigers. Het aanschaffen van en reizen met een digitaal plaatsbewijs (zonder print) moet op korte termijn mogelijk zijn en er komt een publiekscampagne om opstaan voor ouderen en mindervaliden in het openbaar vervoer te stimuleren. Opvallend is vooral het laatste punt, mede door het ontbreken van enige argumentatie: “De marktwerking in het openbaar vervoer wordt teruggedraaid.”

VNL
VoorNederland (VNL), nu in de Kamer aanwezig als groep Bontes/Van Klaveren, is duidelijk pro-auto: “Meer wegen. Pak de grootste fileknelpunten aan.” Over het openbaar vervoer bevat het programma slechts twee opmerkingen, namelijk herinvoering van de spoorwegpolitie en: “Het spoor moet een volwaardig alternatief zijn voor de auto. Echte liberalisering: dus lagere prijzen voor kaartjes.”

DENK
DENK (in de Kamer de groep Kuzu/Öztürk) wil het autoverbruik verminderen en investeren in een goedkoper, veiliger en betaalbaarder openbaar vervoer in heel Nederland. De partij is voor pilots met gratis openbaar vervoer, voor een investering in gratis openbaar vervoer voor minima en ouderen en voor meer aandacht en middelen voor het vergroten van de veiligheid in het openbaar vervoer.

Vrijzinnige Partij
Tenslotte de Vrijzinnige Partij, in de Kamer aanwezig in de vorm van de eenmansfractie van Norbert Klein (Groep Klein). Die partij wil dat het openbaar vervoer weer een basisvoorziening wordt, waarbij klantvriendelijkheid een hoge prioriteit krijgt. Verbeterpunten zijn onder meer afschaffing van de toeslag die betaald moet worden bij het kopen van kaartjes bij een NS-loket, toiletten in alle treinen, en keuzevrijheid om al dan niet blootgesteld te worden aan de (extra) wifi-belasting in de trein door slechts gedeeltelijk wifi in de intercity’s. Het gebruik van de OV-chipkaart moet uitsluitend gebeuren op basis van vrijwilligheid, losse kaartjes en papieren abonnementen horen ook mogelijk te blijven.