fbpx

Uitgaven provincies aan openbaar vervoer verdubbeld

21 feb 2011 12:12

De provinciale uitgaven aan het openbaar vervoer zijn sinds 2005 verdubbeld. De provincies geven dit jaar samen 944 miljoen euro uit aan openbaar vervoer, blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

In Noord-Brabant is de stijging het sterkst. De uitgaven zijn daar met ruim tweehonderd miljoen euro dit jaar meer dan vier keer zo hoog als in 2005. Per inwoner wordt meer dan 85 euro aan openbaar vervoer besteed, het hoogste van alle provincies.

Parkeren en Reizen
De snelle stijging in Noord-Brabant komt doordat de provincie al enkele jaren investeert in de infrastructuur voor het openbaar vervoer. Het gaat dan onder meer om parkeerplekken bij NS-stations.

Andere provincies
Ook in Groningen wordt 85 euro per inwoner aan het openbaar vervoer besteed. Limburg staat met 75 euro per inwoner derde. In de Randstedelijke provincies zijn de kosten per inwoner het laagst, van minder dan veertig euro in Zuid-Holland tot ongeveer 55 euro in Noord-Holland. Gemiddeld over alle provincies wordt er 57 euro per inwoner uitgegeven.

Stadsregio´s
De provincies zijn niet als enige verantwoordelijk voor het regionale openbaar vervoer. Er zijn in Nederland 18 OV-autoriteiten met verantwoordelijkheid voor het stads- en streekvervoer. Daardoor scoren de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland lager, omdat stadsregio´s verantwoordelijk zijn voor het vervoer rond Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. De financiële rol van de provincie is hierdoor beperkt.

1,8 miljard
Alle 18 OV-autoriteiten samen hebben in 2009 ruim 1,8 miljard euro uitgegeven. De provincies waren in 2009 goed voor ruim 700 miljoen aan uitgaven voor streekvervoer.

Eenmalig hoog
Noord-Holland gaf dit jaar in totaal bijna 150 miljoen euro uit aan openbaar vervoer, waarmee de provincie wat totale kosten betreft op de tweede plaats staat. De kosten zijn eenmalig hoog omdat de provincie 75 miljoen euro bijdraagt aan een tunnel voor de Zuidas in Amsterdam.

Toename uitgaves in vergelijking met 2005 (in miljoenen euro´s):

 

Uitgave OV door provincies omgerkend naar gemiddeld per inwoner:

Verhouding uitgave OV van de totale begroting verkeer en vervoer: