fbpx

Eerste reacties Lange Termijn Spooragenda positief

De eerste reacties op de Lange Termijn Spooragenda (LTSA) deel twee zijn overwegend positief. Zo is ook GroenLinks tevreden over de kabinetsplannen en noemt het CDA de gekozen richting goed. FNV Spoor vindt het echter een gemiste kans dat NS en ProRail niet worden samengevoegd. De binnengekomen reacties op een rij:

ProRail: Geen tegenstrijdigheden meer
ProRail onderschrijft de visie van Mansveld. "Eerdere afspraken met het Rijk bevatten nogal eens verschillende opdrachten voor NS en ProRail´´, aldus president-directeur Marion Gout van ProRail. "Er stonden zelfs tegenstrijdigheden in concessies, bijvoorbeeld over de gewenste punctualiteit.´´ Door samen op te trekken verwacht Gout bij het oplossen van problemen ´meer de diepte in´ te kunnen gaan. "Is er een zwakke lijn, een slecht presterende treinverbinding, dan kijken we samen of het bijvoorbeeld aan de infrastructuur of de lay-out van het spoor ligt.´´ Ook NS schaart zich achter de visie van Mansveld.

PvdA: Tijd van meer marktwerking voorbij
PvdA-Tweede Kamerlid Duco Hoogland: "De tijd van meer marktwerking rondom het spoor is voorbij. De NS moet zich de komende 10 jaar op de Nederlandse reiziger en haar publieke taak richten. De PvdA is blij dat de NS nu een heldere opdracht meekrijgt: reizigers sneller en comfortabeler naar de plaats van bestemming brengen. Op drukke trajecten moeten treinen vaker gaan rijden en de samenwerking tussen ProRail en NS wordt de komende jaren intensiever. Via gezamenlijke doelen moeten zij werken aan één opdracht: de reiziger bedienen door middel van een veilig spoor met kwalitatief goed materieel.”

CDA: De gekozen richting is goed
Sander de Rouwe, Tweede Kamerlid voor het CDA kan zich om hele andere redenen wel vinden in de LTSA: "De gekozen richting van staatssecretaris Mansveld is goed. We zagen afgelopen jaren dat de NS alle kanten opging. Het is goed dat ze zich nu weer moet richten op het hoofdrailnet. Dat is een gezonde en duidelijke keuze. Voor het regionale en internationale vervoer moet er meer ruimte komen voor competitie en concurrentie. De reiziger wacht niet op het gele NS-logo, maar op goede dienstverlening die stabiel en betaalbaar is.”

GroenLinks: hoofdlijnen helemaal mee eens
Ook Liesbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid van GroenLinks is positief: "Deze keer is GroenLinks het op hoofdlijnen helemaal eens met het kabinet. Met het plan voor stopcontacten in de trein en het beter benutten van de Betuweroute geeft ze uitvoering aan moties van GroenLinks. Dat ze niet inzet op een fusie van NS en ProRail is ook goed omdat anders alle energie naar de fusie zou gaan en de focus niet meer op de reiziger zou liggen. Ik houd wel zorgen over de bezuinigingen als gevolg van het Fyra-debacle en hoop dat de staatssecretaris NS en ProRail echt heel stevig gaat aansturen.”

FNV Spoor: Een gemiste kans
Kritiek is er ook, vanuit vakbond FNV Spoor: "FNV Spoor vindt het een gemiste kans dat het kabinet niet kiest voor samenvoeging van de spoorbedrijven, terwijl een fusie eerder in de Tweede Kamer wel is geopperd. Het is een historische blunder geweest om ProRail en NS zo rigoureus van elkaar te scheiden. Heel Nederland kan zien dat er fouten worden gemaakt, omdat de spoorbedrijven langs elkaar heen werken. Die fout had men nu kunnen herstellen met deze Lange Termijn Spooragenda, door te kiezen voor één holdingstructuur” zo reageert de bond.

KNV: Samenwerken enige oplossing
De branchevereniging KNV is juist blij dat NS en ProRail niet weer worden samengevoegd, maar dat er juist wordt gekozen voor nauwere samenwerking. "Een trein heeft geen stuur, maar wordt op afstand bestuurd met wissels. Dat maakt het systeem complex. Je kunt er niet een stukje uithalen om zelf te regelen. Samenwerken is de enige oplossing. Met de het opstellen van de spooragenda zijn grote stappen gezet: nu moeten we samen aan het werk” reageert voorman Ad Toet. En verder: "KNV is blij dat staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu haar visie zorgvuldig heeft geformuleerd in overleg met stakeholders en onafhankelijke deskundigen."

Bert van Wee: Begrijpelijk
TU-Delft Hoogleraar Transportbeleid Bert van Wee begrijpt de keuzes van MansveldHet is ingegeven door het aloude gezegde ´schoenmaker blijf bij je leest´, zegt de hoogleraar. "Wanneer NS te kampen heeft met winterproblemen of kapotte Fyra’s en het tegelijk ook bezig is energie in busprojecten over de grens te steken, dan snappen de mensen dat niet. Bovendien loopt de Staat financiële risico’s als NS activiteiten in het buitenland onderneemt", aldus Van Wee.

Veolia en Connexxion
Dat Mansveld wil dat NS zich meer gaat richten op haar kerntaak, vervoer op het hoofdrailnet en ruimte moet overlaten voor andere vervoerders op regionale lijnen, kan op steun rekenen van Connexxion en Veolia. In een reactie laten zij aan NU.nl weten te hebben bewezen "gedegen spelers te zijn, die op diverse terreinen beter kunnen inspelen op de wensen van de reizigers dan de NS".

Rover
Reizigersvereniging Rover zal de plannen vandaag bestuderen en verwacht zaterdag met een reactie te komen.