fbpx

Telegraaf publiceert kritische interne rapportages ProRail

29 sep 2015 9:08

De Telegraaf heeft documenten gepubliceerd over ProRail, die staatssecretaris Mansveld niet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om interne rapportages die een uiterst kritisch beeld geven van de boekhouding bij ProRail. De krant had eerder al uit de stukken geciteerd

In het verslag staat bijvoorbeeld dat pas na vier weken zoeken een gebrekkig dossier gevonden werd over een betaling van 20 miljoen euro. Ook wordt duidelijk dat door de externe accountant is aangegeven dat de kwaliteit van de subsidieverantwoording zorgelijk is. Verder blijkt dat Infrastructuur & Milieu tot in detail wordt geïnformeerd, maar door de inconsistentie van de rapportages geen goed beeld kan vormen van de ontwikkeling van projecten en financiën.

Vooral het eerste document (PDF) uit december 2014 is zeer kritisch. Maar ook in het tweede verslag (PDF) van april 2015 blijkt dat de spoorbeheerder de financiën niet op orde heeft. Zo is de transactie van 20 miljoen euro nog steeds niet opgehelderd. "Weliswaar zijn belangrijke hiaten in kaart gebracht en is een aanvang gemaakt met structurele verbetering (…), toch zal ProRail de komende periode qua financiën in de gevarenzone verkeren," staat in het laatste verslag te lezen. Pas als er maatregelen worden getroffen, kan dat veranderen. De houding en het gedrag wordendaarbij als een kritieke succesfactor genoemd.

"Er is sprake van een langlopende problematiek en serieus geworteld cultuurprobleem waardoor de samenhang van interne controles over een periode van naar schatting 5 jaar bedrijfs-breed is gedesintegreerd, en daarmee lange tijd noch sluitend, noch voldoende effectief is geweest," is een ander citaat uit het verslag van april 2015.

De documenten zijn niet toevallig vandaag gepubliceerd, want Mansveld wacht vandaag een zwaar debat met de Tweede Kamer over ProRail. Daarbij zullen de gebrekkige financiële administratie en de voortdurende financiële tegenvallers centraal staan. De Telegraaf heeft de stukken gepubliceerd omdat Mansveld ze niet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en omdat ProRail tegenspreekt dat er een financiële chaos is

Er wordt waarschijnlijk een motie van wantrouwen tegen Mansveld ingediend, maar het is de vraag of een Kamermeerderheid die zal steunen. Mansveld gaf eerder aan dat ze niet aan opstappen denkt.